duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 3118 ha
Intravilan: 437 ha
Extravilan: 2681 ha
Populatie: 3557
Gospodarii: 1421
Nr. locuinte: 1070
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 7


Numele localitatilor aflate in administratie:
Todireşti, Huc, Drăgeşti, Siliştea, Viişoara, Valea Popii, Cotic, Sofroneşti, Plopoasa
Asezarea geografica:
Localitatea este traversată de DN 15D, care trece prin satele Siliştea şi Todireşti, la 5 km faţă de oraşul Negreşti şi 45 km faţă de Municipiul Vaslui, în nord-vestul judeţului Vaslui, la o depărtare de 45 km faţă de reşedinţa acestuia, învecinându-se: la est cu oraşul Negreşti, la sud - comuna Rafaila, la vest - comuna Dumeşti, iar la nord - comuna Tibăneşti, judeţul Iaşi
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Cultivarea cerealelor
Creşterea animalelor
Apicultură
Prestări servicii
Prelucrarea lemnului
Meşteşuguri
Comerţ
Activitati economice principale:
Agricultură
Cultivarea cerealelor şi legumelor
Viţă de vie hibridă
Creşterea animalelor
Atelier de tâmplărie, termopan
Apicultură
Obiective turistice:
Schitul "Pogorârea Sfântului Duh" din satul Drăgeşti
Plopul din satul Viişoara - monument al naturii - de peste 500 ani
Monumente istorice: bisericile din comună, în satele Cotic, Sofroneşti, Drăgeşti şi Todireşti - din secolul al XVII-lea
Evenimente locale:
15 august - Hramul satului Todireşti
21 mai - Hramul satului Siliştea
23 aprilie - Hramul satului Drăgeşti
14 octombrie - Hramul satului Sofroneşti
8 noiembrie - Hramul satului Cotic
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri arabile cu potenţial ridicat de producţie
Forţă de muncă
Clădiri ale fostului SA "Agrozootehnica Todireşti" pentru creşterea şi îngrăşarea animalelor
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă sat Todireşti, Siliştea, Cotic şi Drăgeşti la şosea
Construire pod beton peste pârâul Sacovăţ
Extindere reţea electrică
Înlocuire sistem clasic de încălzire cu apă geotermală la sediul administrativ şi Şcoala cu clasele I-VIII Todireşti
Bază sportivă
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea căminului cultural din comuna Todireşti
Modernizare drumuri comunale, asfaltare 4,050 km
Grădiniţă copii sat Todireşti